Wat verandert er voor mij als houder van een paard, pony, ezel of zebra vanaf 21 april 2021?

Houdt u paarden, pony’s, ezels of zebra’s? Dan moet u vanaf 21 april 2021 de locatie van deze dieren registreren. Ook de dieren die op deze locatie verblijven moet u registreren.

Registratie verplicht als paard op dezelfde plek blijft

De nieuwe registratieplicht staat in de Europese Diergezondheidsverordening. Deze verordening gaat in op 21 april 2021. Houdt u uw paard of paardachtige langer dan 30 dagen op dezelfde plaats? Dan moet u die locatie registreren. De dieren die langer dan 30 dagen op deze locatie blijven, moet u ook registreren.

Locatie registreren via RVO

U registreert de locatie door een zogenoemd Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aan te vragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De houder van de locatie vraag het UBN aan. Op de website van de RVO kunt u ook paarden en paardachtigen op het UBN aanmelden.

Door het unieke bedrijfsnummer zijn alle dierlocaties bekend. Dat is belangrijk om snel te kunnen handelen bij een dierziektecrisis. Of bij problemen voor de volksgezondheid.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over het registreren en wijzigen van de dierlocatie (UBN).

Administratie locatie bijhouden

De houder van de locatie moet op schrift of digitaal ook de administratie bijhouden van:

  • tijdelijke verplaatsingen van paardachtigen naar of van een andere locatie;
  • sterftecijfers op de locatie;
  • identificatiedocumenten van de aanwezige paardachtigen.


De regels voor het paardenpaspoort en de chip veranderen niet. Meer informatie over de regels voor paardenhouders vindt u op de website van de RVO.