Wat is er met de diergezondheidsverordening veranderd voor houders of vervoerders van pluimvee, eendagskuikens, broedeieren of siervogels?

Op uw broederij moet u monitoren op niet zoönotische salmonella. U moet eendagskuikens 24 uur voor vervoer certificeren, broedeieren 48 uur voordat u deze vervoert. Bestrijding van laag-pathogene vogelgriep is niet meer verplicht.

Monitoren op niet-zoönotische salmonella

Op uw broederij moet u monitoren op niet zoönotische salmonella. U moet elke 6 weken monsters insturen naar de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) voor bacteriologisch onderzoek. De GD stuurt deze monitoring aan. U ontvangt vanzelf bericht wanneer u moet starten met monitoren.

Nieuwe certificatietermijnen eendagskuikens en broedeieren

Verhandelt u als bedrijf eendagskuikens? Dan moet u deze 24 uur voor vertrek certificeren. Certificeren moet alleen als ze naar het buitenland gaan. Broedeieren moet u 48 uur van tevoren certificeren.

Certificaten vraagt u aan bij de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA). Tijdens het vervoer mag u met een kopie van het certificaat rijden. U hoeft het originele certificaat niet af te halen of bij u te hebben.

Geen bestrijdingsplicht meer voor Laag Pathogene Vogelgriep

LPAI is vanaf 21 april 2021 geen bestrijdingsplichtige dierziekte meer. Dit betekent dat bestrijding op basis van Europese regelgeving niet meer verplicht is. Lidstaten mogen wel extra bestrijdingsmaatregelen nemen. Lidstaten zijn wel verplicht om de LPAI situatie in hun land in de gaten te houden.

Siervogels certificeren voor vervoer naar buitenland

Bent u houder van in gevangenschap levende vogels? Dit zijn (sier)vogels  die  voor  voorstellingen,  races, tentoonstellingen, wedstrijden, de kweek of de verkoop worden gehouden. En wilt u met uw vogel(s) naar het buitenland? Dan moet u deze voor vertrek laten certificeren. Certificaten vraagt u aan bij de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit.