Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op aanbevelingen adviesrapport NCad over menselijk weefsel voor biomedisch onderzoek en onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op aanbevelingen adviesrapport NCad over menselijk weefsel voor biomedisch onderzoek en onderwijs