Besluit op Woo-verzoek over een apenhandelaar

Besluit op een verzoek om informatie over een apenhandelaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).