Wat kan ik digitaal aanvragen bij de overheid?

U kunt veel zaken online regelen met de overheid.

Belastingen en toeslagen

Paspoort, rijbewijs, parkeervergunning en verhuizingen

Veel documenten kunt u online aanvragen bij uw gemeente. Bij veel gemeenten kunt u bijvoorbeeld de volgende zaken al digitaal regelen:

 • verhuizing binnen uw gemeente melden;
 • uittreksel van het bevolkingsregister opvragen;
 • parkeervergunning aanvragen en verlengen;
 • online afspraak maken voor aanvragen nieuw paspoort;
 • online afspraak maken voor verlengen rijbewijs;
 • kwijtschelding aanvragen van gemeentebelastingen;
 • bezwaar maken tegen beslissingen van uw gemeente;
 • verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen.

Informeer bij uw gemeente hoe ver zij is met de digitale dienstverlening.

Bekendmakingen

Ruim 300 gemeenten, provincies en waterschappen publiceren hun bekendmakingen op hun websites. In bekendmakingen kondigen zij aan welke besluiten zij willen nemen. Bijvoorbeeld welke omgevingsvergunningen ze willen afgeven of de nieuwe openingstijden van het gemeentehuis. Deze overheden publiceren hun bekendmakingen ook nog op papier (bijvoorbeeld in een huis-aan-huis-krant). 

 • Bekendmakingen van veel gemeenten, provincies en waterschappen kunt u nu al vinden op overheid.nl. U kunt zich op deze site abonneren op bekendmakingen in uw buurt.
 • Bekendmakingen van ministeries vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich op deze bekendmakingen abonneren via RSS of e-mail.

Auto en motor

Bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) kunt u de gegevens van uw voertuig(en) bekijken. Ook voertuiggegevens van bedrijven en instellingen zijn te vinden bij de RDW. In de gegevens staat ook datum van de eerstvolgende APK vermeld. Op MijnOverheid.nl kunt u deze gegevens ook inzien.

Woning

Wat is een woning waard, welke rechten rusten op een perceel en hoeveel grond ligt er om een woning? Dit staat in een woningrapport. U kunt een woningrapport online opvragen bij het Kadaster. Gegevens van uw woning zijn ook in te zien op MijnOverheid.nl.

Vergunningen

Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en een milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure te versimpelen, zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Deze vergunning kunt u digitaal aanvragen bij Omgevingsloket Online. Hier kunnen burgers en bedrijven lezen of ze een vergunning nodig hebben of werkzaamheden moeten melden. Ze kunnen die vergunning daar ook aanvragen.

Werk zoeken en uitkering aanvragen

Wanneer u net werkloos bent geworden kunt u zich online als werkzoekende inschrijven en een uitkering aanvragen bij het UWV. U vult eenmalig uw gegevens in en kunt die daarna altijd online bekijken via Werkmap. Dit digitale klantdossier bevat onder meer uw cv. Verder kunt u er:

 • vacatures bekijken;
 • online trainingen volgen;
 • sollicitatieactiviteiten doorgeven;
 • berichten uitwisselen met de adviseur werk.

Medewerkers van UWV en gemeentelijke sociale diensten gebruiken de gegevens om u sneller en beter te kunnen helpen.

Wanneer u een WW-uitkering ontvangt via UWV, kunt u via Mijn UWV ook zelf uw gegevens bekijken en bijhouden.