Wat kan ik digitaal aanvragen bij de overheid?

U kunt veel zaken online regelen met de overheid.

Belastingen en toeslagen

 • Aangifte inkomenstenbelasting 
  U kunt uw aangifte inkomstenbelasting digitaal doen via Mijn Belastingdienst of de Aangifte App. De meeste gegevens vult de Belastingdienst al voor u in. U hoeft alleen nog maar te controleren en aan te passen waar nodig. U kunt ook iemand anders machtigen om voor u digitaal aangifte te doen. Dat doet u via DigiD Machtigen. U hoeft daarvoor niet uw eigen DigiD gegevens aan iemand anders te geven. 

 • Aangifte inkomsten, vennootschaps- en omzetbelasting voor ondernemers

  Bent u ondernemer? Dan kunt u uw aangifte digitaal doen bij de Belastingdienst. U kunt zowel digitaal aangifte doen voor uw inkomstenbelasting als voor uw vennootschaps- en omzetbelasting.  

 • Toeslagen digitaal aanvragen
  Heeft u recht op toeslag? Dan kunt u uw toeslagen digitaal aanvragen bij de Belastingdienst.

 • Digitale post Belastingdienst
  De digitale post van de Belastingdienst ontvangen. De Belastingdienst verstuurt steeds meer post digitaal naar de Berichtenbox op MijnOverheid. De Belastingdienst stuurt bijvoorbeeld de voorschotberekening van toeslagen alleen nog digitaal.  

Paspoort, rijbewijs, parkeervergunning en verhuizingen

Bij veel gemeenten kunt u online al veel regelen, bijvoorbeeld:

 • verhuizing binnen uw gemeente melden;
 • uittreksel van het bevolkingsregister opvragen;
 • parkeervergunning aanvragen en verlengen;
 • online afspraak maken voor aanvraag nieuw paspoort;
 • online afspraak maken voor aanvraag of verlenging rijbewijs;
 • kwijtschelding aanvragen van gemeentebelastingen;
 • bezwaar maken tegen beslissingen van uw gemeente;
 • verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen.

Kijk op de website van uw gemeente voor de mogelijkheden.

Bekendmakingen overheden online bekijken

Bij ruim 30 gemeenten, provincies en waterschappen kunt u hun bekendmakingen op hun websites lezen. Dat doen ze ook nog op papier, bijvoorbeeld in een huis-aan-huis-krant. In bekendmakingen kondigen zij aan welke besluiten zij willen nemen. Bijvoorbeeld welke omgevingsvergunningen ze willen afgeven of de nieuwe openingstijden van het gemeentehuis.

 • Bekendmakingen van veel gemeenten, provincies en waterschappen kunt u nu al vinden op overheid.nl. U kunt zich op deze site abonneren op bekendmakingen in uw buurt.
 • Bekendmakingen van ministeries vindt u op Officielebekendmakingen.nl. U kunt zich op deze bekendmakingen abonneren via RSS of e-mail.

Gegegevens auto en motor digitaal bekijken

Bij de RDW kunt u de gegevens van uw voertuig(en) bekijken. Ook voertuiggegevens van bedrijven en instellingen zijn te vinden bij de RDW. In de gegevens staat ook datum van de eerstvolgende APK. Op MijnOverheid.nl kunt u deze gegevens ook bekijken.

Gegevens woningen digitaal raadplegen

U kunt een woningrapport online aanvragen bij het Kadaster. In het woningrapport staat:

 • wat de woning waard is;
 • welke rechten een perceel heeft;
 • hoeveel grond er om de woning ligt.

 Gegevens van uw woning zijn ook in te zien op MijnOverheid.nl.

Omgevingsvergunning digitaal aanvragen

Bij het Omgevingsloket Online kunt u digitaal de omgevingsvergunning aanvragen. In de omgevingsvergunning zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. De omgevingsvergunning heeft u bijvoorbeeld nodig als u een huis wilt verbouwen.

Op het Omgevingsloket Online kunnen burgers en bedrijven lezen of ze een vergunning nodig hebben. Of dat ze werkzaamheden moeten melden.

Werk zoeken en uitkering digitaal aanvragen

Wanneer u net werkloos bent geworden kunt u zich online als werkzoekende inschrijven. U kunt dan ook een uitkering aanvragen bij het UWV. U vult eenmalig uw gegevens in en kunt die daarna altijd online bekijken via Werkmap. Dit digitale klantdossier bevat onder meer uw cv. Verder kunt u er:

 • vacatures bekijken;
 • online trainingen volgen;
 • sollicitatieactiviteiten doorgeven;
 • berichten uitwisselen met de adviseur werk.

Medewerkers van UWV en gemeentelijke sociale diensten gebruiken de gegevens om u sneller en beter te kunnen helpen.

Wanneer u een WW-uitkering ontvangt via UWV, kunt u via Mijn UWV ook zelf uw gegevens bekijken en bijhouden.