Factsheet Dialoogsessies Slavernijverleden - Een onderzoek over actie en herdenken

Factsheet over het onderzoek herdenken van het slavernijverleden.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voerde onderzoeksbureau TrueTalk 270 dialogen met nazaten van tot slaaf gemaakten en andere direct betrokkenen. De onderzoeksvragen waren:
1. Hoe moet de regeling voor maatschappelijke initiatieven ingericht worden, zodat mensen zelf en met elkaar kunnen bijdragen aan meer kennis en erkenning?
2. Hoe moet een herdenkingscomité, dat als taak heeft om de herdenking van het slavernijverleden te organiseren, eruitzien?

De inzichten die zijn opgedaan worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt voor het vormgeven van beleid en andere activiteiten. Zo heeft een deel van de opbrengst een (concept)regeling voor maatschappelijke initiatieven tot resultaat gehad. Deze regeling moet bijvoorbeeld laagdrempelig toegankelijk zijn voor grassroot organisaties, zodat zij niet verzanden in ingewikkelde aanvraagtrajecten. Mensen vinden het belangrijk dat als er geld wordt besteed wordt aan maatschappelijke initiatieven, dat deze problemen oplossingen bieden voor de structurele ongelijkheid. Ook worden de inzichten meegenomen als het gaat om het herdenken. Het Koninkrijksbrede herdenkingscomité krijgt de inzichten die zijn opgedaan mee als vertrekpunt.

Factsheet Dialoogsessies Slavernijverleden - Een onderzoek over actie en herdenken