Advies RSJ consultatie contceptregeling strafbaarstelling kinderkoop Wet Kind draagmoederschap en afstamming

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) geeft advies over de conceptregeling 'strafbaarstelling'evidente vormen van kinderkoop'.