Advies NOvA strafbaarstelling Wet Kind draagmoederschap en afstamming

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) geeft advies over de onderdelen 'strafbaarstelling'evidente vormen van kinderkoop' en 'regeling wensouderverlof' uit het wetsvoorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming.