Advies OM Advies wetsvoorstel strafbaarstelling Wet Kind draagmoederschap en afstamming

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft advies over het onderdeel 'strafbaarstelling evidente vormen van kinderkoop' uit het wetsvoorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming.