Advies RvR Strafbaarstelling en wensouderverlof Wet Kind draagmoederschap en afstamming

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) geeft advies over het onderdeel 'strafbaarstelling evidente vormen van kinderkoop' en 'wensouderverlof' uit het wetsvoorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming.