Wet Kind draagmoederschap en afstamming Voorstel van wet

Het wetsvoorstel gaat over wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten. Het gaat om de introductie van onder meer een regeling voor draagmoederschap en de versterking van het recht van het kind op afstammingsinformatie.