Welke regels gelden voor het vliegen met een drone met een hoog risico?

U moet zich aan regels houden als u met een drone vliegt. Welke regels voor u gelden, hangt af van het risico op een ongeval tijdens de vlucht. Vluchten met een hoog risico vallen in de gecertificeerde categorie.

Regels voor vluchten met een hoog risico

Dronevluchten met een hoog risico zijn risicovoller dan dronevluchten met een gemiddeld risico. Dat blijkt uit een risicoanalyse die door de eigenaar van de drone (exploitant) is uitgevoerd.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) ontwikkelt nog regels voor deze categorie. Dit doet EASA in samenwerking met experts uit de Europese lidstaten. De eerste Europese voorstellen voor de gecertificeerde categorie worden in het 2e kwartaal van 2021 verwacht.

Tot er Europese regels zijn, verleent de nationale luchtvaartautoriteit een vergunning. Dit geldt voor drones die minder dan 150 kilo wegen als ze opstijgen.

Regelhulp drones

Gebruik de Regelhulp drones als u vragen heeft over het vliegen met een drone. Bijvoorbeeld welke regels voor uw drone gelden of wat u moet doen om in een bepaalde situatie te mogen vliegen.

Regelhulp Drones