Welke regels gelden voor het vliegen met een drone met een gemiddeld risico?

Sinds 31 december 2020 gelden Europese regels als u met een drone vliegt. Welke regels voor u gelden, hangt af van het risico op een ongeval tijdens de vlucht. Vluchten met een gemiddeld risico vallen in de specifieke categorie.

Vluchten met een gemiddeld risico

Vluchten met een gemiddeld risico zijn risicovoller dan een vlucht met een laag risico. Dit betreft de vlucht zelf maar ook de andere omstandigheden. Voor vluchten met een gemiddeld risico geldt bijvoorbeeld dat:

  • er boven mensen gevlogen mag worden;
  • vluchten in de buurt van luchtvaartterreinen zijn toegestaan;
  • er met drones boven 25 kilo gevlogen mag worden;
  • binnen de bewoonde omgeving gevlogen mag worden;
  • er hoger dan 120 meter gevlogen mag worden;
  • drones iets mogen laten vallen, bijvoorbeeld het besproeien van gewassen;
  • er buiten het directe zicht gevlogen mag worden. Dit heet beyond visual line of sight (BVLOS).

Regels voor piloten

Het vliegen met een drone met een gemiddeld risico is maatwerk. Als u een dronevlucht met een gemiddeld risico wilt maken, moet:

Is uw vlucht een door EASA gepubliceerd standaardscenario? Dan geeft de exploitant een vluchtverklaring af bij de ILT. 
EASA is het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

Regelhulp drones

Gebruik de Regelhulp drones als u vragen heeft over het vliegen met een drone. Bijvoorbeeld welke regels voor uw drone gelden of wat u moet doen om in een bepaalde situatie te mogen vliegen.

Regelhulp Drones