Is er tijdens droogte genoeg drinkwater?

Tijdens droogte is er tot nu toe altijd voldoende drinkwater beschikbaar geweest. Drinkwaterbedrijven letten goed op het waterverbruik en bereiden zich voor op droogte.

Niet noodzakelijk watergebruik verminderen

Tijdens een korte periode van droogte is er voldoende drinkwater. Maar tijdens een langere periode van droogte en hitte, kan de drinkwatervoorziening lokaal of regionaal wel tegen grenzen aanlopen. U kunt dan het gebruik van drinkwater tijdens de spitsuren verminderen.

Kleinere waterstraal of bruin water tijdens droogte

Het kan zijn dat er tijdens droogte een kleinere waterstraal uit de kraan komt. Of dat het water bruin is. Bruin water is niet schadelijk voor de gezondheid. Het ontstaat wanneer door drukverschillen in de leidingen deeltjes ijzer en mangaan loskomen uit de leidingen. IJzer en mangaan komen van nature voor in grondwater.

Drinkwaterbedrijven zorgen voor voldoende drinkwater

Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn voorbereid op warme dagen en droogte. Ze houden het waterverbruik in de gaten en zorgen dat er voldoende kraanwater beschikbaar is. Dit doen zij bijvoorbeeld door genoeg water op te pompen en te zuiveren. En door waterreservoirs maximaal te vullen voor voldoende voorraad.  Als deze voorraden in droge periodes op dreigen te raken, kunnen de drinkwaterbedrijven de druk in het leidingnetwerk tijdelijk omlaag brengen. 

Om ook in de toekomst ervoor te zorgen dat er voldoende drinkwater beschikbaar blijft, wordt door drinkwaterbedrijven, provincies en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan het Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030. 

Blijf voldoende drinken tijdens droogte

Drinkwaterbedrijven adviseren mensen voldoende water te blijven drinken tijdens warme dagen. De hoeveelheid water dat wordt gebruikt om te drinken is bijna niet terug te zien in het watergebruik. Drink dus altijd voldoende water. Het is ook van belang daarbij te zorgen voor oudere mensen, kleine kinderen en huisdieren.

Vragen stellen aan uw drinkwaterbedrijf

Soms geven drinkwaterbedrijven afzonderlijke adviezen. Deze passen bij de lokale situatie. Neem hiervoor contact op met uw drinkwaterbedrijf.