Internationale strijd tegen georganiseerde misdaad opgevoerd

De internationale strijd tegen de georganiseerde (drugs)criminaliteit moet verder worden opgevoerd. Hierover spreekt minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vandaag tijdens een overleg in EU-verband met verschillende collega-bewindspersonen uit Latijns-Amerika en uit het Caribische gebied.

Vergroot afbeelding
Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid - fotograaf Rutger Rog

“Internationale drugscriminaliteit verlegt continu smokkelroutes en bedenkt nieuwe witwasconstructies wereldwijd. Hierbij gaat de georganiseerde misdaad meedogenloos te werk. Narcoterrorisme vormt met intimidatie en grof geweld een bedreiging voor de vrijheid en veiligheid van ons allen in de wereld. Alleen door meer met andere landen samen te werken, kunnen we deze internationaal opererende criminele netwerken verder aanpakken en kapot maken’’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

De samenwerking met Latijns-Amerikaanse landen en de Caribische regio is vooral noodzakelijk in de strijd tegen internationale drugscriminaliteit. Daarbij wordt zowel ingezet op het versterken van de samenwerking tussen zowel Europese opsporings- en controlediensten, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Douane, als die met zogenoemde bron- en doorvoerlanden in de drugshandel. Op deze manier kunnen internationale criminele netwerken sneller worden ontmanteld en kan de export en doorvoer van drugs al bij de bron worden aangepakt, voordat deze Europa bereiken.

Uitleveringsverdrag Colombia in de maak

Zo spreekt minister Yeşilgöz-Zegerius vandaag nog apart met haar ambtsgenoten uit Ecuador, Peru en Colombia. De verwachting is dat met het laatste land binnenkort een ambtelijk akkoord wordt bereikt over een bilateraal uitleveringsverdrag en daarnaast is nog een rechtshulpverdrag in de maak tussen Nederland en Colombia. Ruim een jaar geleden bracht de minister van Justitie en Veiligheid een bezoek aan Colombia om de banden aan te halen.

Peru is net als Colombia een productieland van cocaïne en Ecuador wordt steeds vaker als doorvoerland gebruikt om de drugs naar Europa en elders in de wereld te krijgen. Grote ladingen cocaïne uit Ecuador zijn recent in de havens van Rotterdam, Antwerpen en ook in Spanje in beslag genomen door de Douane en opsporingsdiensten. Juist door de samenwerking met de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen te verstevigen, kan er vaker drugs worden tegengehouden voordat het Europa bereikt. Er zijn hierover verdere afspraken gemaakt in een gezamenlijke verklaring die vandaag is ondertekend, waardoor diensten in de EU en Latijns-Amerika elkaar beter weten te vinden en efficiënter kunnen samenwerken.

Meer één front

Op initiatief van minister Yeşilgöz-Zegerius is vorig jaar oktober de zogenoemde 6-landen coalitie gesloten tussen België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Criminelen verdienen enorme winsten met de verkoop van drugs, waarvoor de legale infrastructuur wordt misbruikt en de daarmee verworven criminele winsten worden weggezet via ondergronds bankieren. Om dit beter internationaal aan te pakken wordt nu gewerkt aan versterkte EU wetgeving en samenwerkingsafspraken, bijvoorbeeld op het gebied van handel in crypto’s en het tegengaan van misbruik maken van onze legale infrastructuur zoals zeehavens, luchthavens en de post- en pakketdiensten.

Criminelen zoeken hierbij altijd de weg van de minste weerstand. Begin dit jaar hebben Nederland en België ook afspraken gemaakt met reders om drugscriminaliteit gezamenlijk beter aan te pakken in de Rotterdamse en Antwerpse havens, die voor de georganiseerde misdaad als één werkgebied worden gezien. Nog beter zou het zijn volgens minister Yeşilgöz-Zegerius als EU-breed uniforme normen komen voor havenveiligheidsmaatregelen en goederencontrole. En uiteindelijk is het zaak om mondiaal een front te  vormen, bijvoorbeeld door bestaande regelgeving in de aanpak van terroristische dreiging te gebruiken in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit wereldwijd.

“Het gevaar van de zware en nietsontziende georganiseerde misdaad voor onze rechtsstaat is inmiddels vergelijkbaar met die van terrorisme. Het gaat hier om narcoterrorisme, waarbij bewust angst wordt gezaaid: met explosieven in woonwijken en door bijvoorbeeld het filmen en verspreiden van beeldmateriaal direct na de moordaanslag op Peter R. de Vries. Dit is een strijd tegen criminele krachten die onze vrije samenleving en Europese waarden bedreigen’’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.