Kamerbrief over voortgangsrapportages Groene Groeibeleid

Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dijksma (IenM) informeren de Tweede Kamer over de voortgang op vier onderdelen binnen het Groene Groeibeleid: de Green Deals, het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei, Elektrisch Vervoer en de
Biobased Economy.