Nederland spant zich verder in voor vergroening exportfinanciering

Samen met een groene coalitie zet Nederland zich in om de exportfinanciering wereldwijd verder te vergroenen. Dat is het resultaat van de Export Finance for Future Conference (E3F) die op woensdag 24 november digitaal vanuit Den Haag plaatsvond. De coalitie van landen geeft hiermee ook invulling aan de COP26 in Glasgow, waar de verklaring werd getekend om voor 2023 te stoppen met directe overheidssteun voor internationale fossiele energieprojecten.

Tijdens de conferentie is afgesproken om groene exportfinanciering inzichtelijk en meetbaar te maken. Door dit te doen kan de voortgang worden bijgehouden en vergeleken, ook in relatie tot de klimaatdoelen van Parijs. Daarnaast hebben de landen afgesproken zich verder in te spannen voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van groene exportfinanciering en het bevorderen van samenwerking op dit thema in internationale fora zoals de OESO.

Alle leden van de E3F-coalitie hebben de COP26-verklaring getekend. Daarin is afgesproken om met nieuw exportfinancieringsbeleid de groene energievoorziening te versnellen en steun aan de fossiele energiesector te beëindigen.

Samenwerken is nodig

Staatsecretaris Vijlbrief van Financiën was namens het kabinet voorzitter van de E3F Conferentie:

“Dat we deze conferentie vlak na de klimaattop in Glasgow organiseren zegt dat we als Nederland stappen willen zetten om wereldwijd de exportfinanciering verder te vergoenen. Dat is ook nodig, want we willen zowel onze klimaatdoelen halen, onze toekomstige economie stimuleren en zorgen voor een gelijk speelveld. Dat lukt alleen als we samenwerken om de exportfinanciering in te zetten voor duurzame doeleinden. Nederland blijft zich via de E3F-coalitie hiervoor inspannen.”

Om de voortgang te monitoren hebben de E3F-landen afgesproken gezamenlijk te gaan rapporteren over groene transacties. Het eerste rapport hierover zal binnen een half jaar uitgebracht worden. Ook blijft de coalitie zich inzetten om zoveel mogelijk andere landen bij dit initiatief te betrekken, ook met het oog op een eerlijk speelveld. Tijdens deze conferentie traden België, Finland en Italië toe tot het samenwerkingsverband.

Ook nationale maatregelen

Het kabinet heeft nationaal ook verschillende maatregelen genomen om de exportfinanciering, in Nederland onder de noemer exportkredietverzekering, te vergroenen. Zo meet Nederland het aandeel van groen en fossiel in de portefeuille en zijn er ruimere dekkingsmogelijkheden voor groene transacties.

Export Finance for Future (E3F) werd dit voorjaar opgericht door Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland. De uitgangspunten van de coalitie zijn hier te vinden.