Rijksoverheid stimuleert gebruik aardwarmte

Aardwarmte maakt gebruik van warmte uit de grond. Aardwarmte is een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken van gas en kolen. Daarom stimuleert de overheid deze bron van duurzame energie onder meer met subsidies.

Gebruik van aardwarmte bij huizen en kassen

Bij aardwarmte (geothermie) wordt vanuit minimaal 500 meter onder de grond warm water opgepompt. Het water wordt gebruikt voor de verwarming van woningen en kassen. Afgekoeld water gaat terug in de grond en kan later weer worden gebruikt. Het voordeel van aardwarmte is dat het nooit opraakt.

Een aantal aardwarmteprojecten, onder meer bij tuinbouwbedrijven, krijgt ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Rijksoverheid subsidieert aardwarmte

Investeren in aardwarmte vergroot de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De overheid wil daarom in 2020 11 petajoule produceren uit aardwarmte. Een petajoule is het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van 150.000 huishoudens.

In het Actieplan Aardwarmte staan hierover afspraken. Voorbeelden van maatregelen zijn:

Vergunningen opsporing en winning aardwarmte

Voor opsporing en winning van aardwarmte dieper dan 500 meter is een vergunning nodig van de overheid. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geeft informatie over de aanvraag van vergunningen voor aardwarmteprojecten.

Kabinet Rutte III: meer woningen aardgasvrij

Het kabinet wil dat in 2021 nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen niet meer op gas verwarmd worden. Ook de bestaande woningvoorraad moet dan voor een groot deel aardgasvrij zijn. Ook wil het kabinet dat mensen makkelijker kunnen deelnemen aan duurzame energieprojecten. Het gaat hier om projecten van energiecoöperaties die in hun directe omgeving worden uitgevoerd. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.