Kamerbrief over een zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing van zonne-energie

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over een zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing van zonne-energie.

Kamerbrief over een zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing van zonne-energie (PDF | 1 pagina | 227 kB)