Overzicht Energieprojecten

Dit rapport geeft een overzicht van alle projecten waarbij de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening regie voeren op ruimtelijke besluitvorming en vergunningencoördinatie via de Rijkscoördinatieregeling.

Overzicht Energieprojecten (PDF | 97 pagina's | 9,6 MB)