Kamerbrief over stand van zaken subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de in het coalitieakkoord afgesproken subsidieregeling gericht op CO2-vrij regelbaar vermogen. Ook gaat de minister in deze brief in op een aangehouden motie over dit onderwerp. Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) heeft deze motie ingediend.

Kamerbrief over stand van zaken subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen