Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening

In het Energierapport zijn voor de periode tot 2050 de hoofdlijnen van het toekomstig energiebeleid geschetst.

Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening (PDF | 120 pagina's | 4,9 MB)