Rijksoverheid start verkennende gesprekken over eigendom kerncentrale Borssele

Het kabinet wil de bestaande kerncentrale in Borssele langer openhouden, mits dit veilig kan. Het kabinet onderzoekt daarom met de uitbater en aandeelhouders van de kerncentrale wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Het kabinet heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsstudie. Daarnaast is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereid om onder voorwaarden verkennende gesprekken te starten over een mogelijke verkoop van de aandelen aan de Staat.

Langer openhouden

Het kabinet wil de bestaande kerncentrale langer openhouden als dat veilig kan. Daarmee blijft deze ook na 2033 beschikbaar om CO2-vrije elektriciteit te leveren. Daarnaast speelt de kerncentrale een belangrijke rol in het behoud van nucleaire kennis en ervaring in Nederland. Het kabinet heeft een subsidie beschikbaar gesteld om te onderzoeken of het technisch haalbaar en veilig is om de kerncentrale langer in productie te houden.

Bedrijfsduurverlenging nog niet definitief

Naast de verschillende haalbaarheidsstudies moet onder meer de Kernenergiewet worden aangepast. Daarvoor doet de overheid eerst onderzoek naar de milieueffecten van de bedrijfsduurverlening (een MER-procedure). Daarnaast moet de eigenaar een vergunning aanvragen voor het langer openhouden van de kerncentrale bij de onafhankelijke toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS ziet toe op de veiligheidseisen.

Aandeelhouders

Op dit moment is 70% van de aandelen in het bezit van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH). ZEH is in handen van decentrale overheden zoals de provincie Zeeland en diverse Zeeuwse gemeenten. De provincie en gemeenten hebben de voorkeur om de aandelen te verkopen aan de Nederlandse staat. Het kabinet heeft daarom besloten dat het ministerie van EZK verkennende gesprekken start over een eventuele aandelenoverdracht. De overige 30% van de aandelen is momenteel in handen van het bedrijf RWE. De Rijksoverheid ziet de aankoop van de aandelen alleen als optie als zij daarmee een doorslaggevende zeggenschap krijgt over het langer openhouden van de kerncentrale, mits dat veilig kan.

Besluit

De betrokken overheden zullen nog geen definitief besluit nemen over een eventuele overname van de aandelen door de staat. De verkennende gesprekken zijn gericht op het onderzoeken van de potentie om tot een overeenkomst te komen. Het kabinet zal de Tweede Kamer na afronding van de verkennende gesprekken informeren over de te nemen vervolgstappen.