Overheid stimuleert productie groen gas

De Rijksoverheid stimuleert de productie van groen gas uit bijvoorbeeld gft-afval, mest en slib. Groen gas is CO2-neutraal. Om de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen, is volgens het kabinet veel meer groen gas nodig. 

Productie groen gas stimuleren

De Rijksoverheid stimuleert de productie van groen gas en heeft hier plannen voor. Bijvoorbeeld:

 • Met subsidies voor ondernemers om duurzame energie op te wekken. Dit kan met de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). De subsidie geldt ook voor de productie van groen gas uit biomassa. 
  Daarnaast bekijkt de Rijksoverheid of er aanvullende stimulering nodig is.
 • Door groen gas op meer locaties op te wekken. Hierbij wordt gedacht aan mijnbouwlocaties die hergebruikt kunnen worden.
 • Door innovatieve ideeën te stimuleren.  
 • Door gemeenten te informeren in welke wijken groen gas ingezet kan worden.
 • Door burgers informeren hoe zij thuis duurzame energie kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door groen gas in te kopen bij de energieleverancier.

Gassen als belangrijke energiebron

Voor de energievoorziening in Nederland blijft gas voor veel sectoren belangrijk. Ook in 2050. Het gaat dan om hernieuwbare gassen zoals groen gas en waterstof. Vooral omdat andere vormen van duurzame energie niet of beperkt beschikbaar of geschikt zijn. Denk hierbij aan: 

 • Verwarmen van woningen
  In sommige wijken blijft gassen nodig om huizen te verwarmen. Bijvoorbeeld in oude binnensteden omdat andere warmtebronnen hier beperkt beschikbaar zijn.
 • Opwekken elektriciteit
  De elektriciteitsproductie kan achter blijven door gebrek aan zon en wind. Elektriciteit kan dan met hernieuwbaar gas worden opgewekt. 
 • Brandstof voor vervoerssector
  Vervoersmiddelen hebben brandstof nodig. Hiervoor is brandstof gemaakt van gas nodig in plaats van brandstof uit aardolie. Naast groen gas zijn er ook andere CO2-vrije gassen die hierin een rol kunnen spelen, zoals waterstof

Als je gaat kijken naar groen gas en je vergelijkt het met aardgas.
Dan is de CO2 besparing daarvan in de basis 100%.

Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie.
In deze serie laten we je de nieuwe energiebronnen zien.
Welke bronnen worden echt belangrijk in de toekomst? Vandaag: groen gas.

We zijn te gast bij Wabico.
Dat is een project voor het opwekken van duurzame energie op het Ecopark in Waalwijk.

Wat is groen gas precies?
Groen gas is gas uit biomassa dat is verbeterd tot aardgaskwaliteit.
Biomassa bestaat bijvoorbeeld uit plantenresten, algen of mest.

Groen gas kan via het bestaande gasnet naar onze woningen toe.
Als eindgebruiker merk je het verschil tussen aardgas en groen gas niet.
Er zijn zelfs geen aanpassingen in gastoestellen nodig.

Groen gas is op veel plekken inzetbaar zoals voor zwaar transport, in de industrie en in de gebouwde omgeving.
Maar groen gas is beperkt beschikbaar wat het nu nog niet mogelijk maakt om massaal over te schakelen.

Daarom moet groen gas alleen worden ingezet als andere energiebronnen te duur zijn of
als die technisch niet haalbaar zijn.


Als deze installatie vol draait, dus echt 100 % van de tijd aanstaat
kan die op jaarbasis 10 miljoen kuub groen gas maken.

Als je uitgaat van een gemiddeld huishouden die ongeveer 1500 kuub op jaarbasis verbruikt in Nederland
dan zou je hiermee ongeveer 6700 huishoudens van hun aardgas kunnen voorzien het hele jaar door.

In de toekomst kan groen gas heel goed gebruikt worden in de gebouwde omgeving,
bijvoorbeeld in die gebieden waar er geen warmtenet is omdat er bijvoorbeeld geen warmte beschikbaar is
of in die woningen die niet helemaal geïsoleerd kunnen worden.
Laten we zeggen, de oude stadskernen. De binnenstad van Den Bosch of de binnenstad van Zwolle.
Dan is groen gas een heel mooi alternatief om toch te zorgen dat je bij het verwarmen van je woning
een duurzaam product, namelijk groen gas kunt inzetten.

De overheid speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van groen gas.
Omdat er subsidies nodig zijn op dit moment nog om het prijsverschil met aardgas te overbruggen.

Ook wat betreft het beleid rondom groen gas. Wat mag nou wel in zo'n groen gas productie worden gebruikt en wat niet?
En als we dan kijken op lokaal niveau, bijvoorbeeld de gemeenten, die zijn nodig in de vergunningverlening om te zorgen dat
je dit soort plannen kunt realiseren.
En ik denk ook dat de gemeente een hele actieve rol kan innemen door te zeggen
wij hebben bijvoorbeeld een rioolwaterzuivering binnen onze grenzen. We kunnen dat ook combineren
met een biomassa verwerking naar groen gas bijvoorbeeld door ons gft daar in te zetten.

Dus uiteindelijk betekent dit dat de burger, bedrijven en de overheid gezamenlijk er voor
moeten zorgen dat groen gas een succes kan worden. En ze hebben alledrie die sleutel in handen.

Meer weten?
Kijk op rijksoverheid.nl

Bekijk ook andere technieken van duurzame energie.