Maatregelen in het programma Duurzame Zorg

Video over de 4 pijlers van het programma Duurzame Zorg: minder CO2-uitstoot, circulaire economie, medicijnresten uit oppervlaktewater en een gezondeleefomgeving voor patiënten en personeel in de zorg.

Maatregelen in het programma Duurzame Zorg

*Deze video duurt 3 min 52 sec*

*Muziek speelt* 
 

Logo Green Deal verschijnt in beeld.
Beeldtekst: Duurzame Zorg
Pijler 1: terugdringen CO2-emissie.
Pijler 2: circulaire economie.
Pijler 3: medicijnresten uit oppervlaktewater.
Pijler 4: Gezond makende leefomgeving.

Cathy van Beek - Kwartiermaker Duurzame Zorg:

De Green Deal is opgedeeld in vier pijlers.

De focuspunten waar wij de aandacht op willen vestigen.

Dat wil niet zeggen dat er niet meer is dan dat.

Maar het helpt wel om het zo gestructureerd onder de aandacht te brengen.

Beeldovergang

*Cliënt zit op een stoel voor een soort hometrainer.*

Medewerker:

Waar zou u vandaag een rondje willen gaan fietsen?

Cliënt:

Amersfoort staat dat erop?

Medewerker:

We gaan even kijken.

Beeldovergang

Mirjam van Velthuizen – Raad van Bestuur UMC Utrecht:

In het UMC Utrecht werken we voor patiënten aan allerlei programma’s om hen meer vitaal te krijgen

UMC Utrecht in beweging

Beeldovergang

*Medewerker toont cliënt een virtuele bril.*

Medewerker:

Ik ga u zo de bril opzetten en dan ziet u allerlei vlinders rondvliegen.

Beeldovergang

Mirjam van Velthuizen – Raad van Bestuur UMC Utrecht:

De Green Deal helpt ontzettend om focus te hebben voor het onderwerp: gezonde leefomgeving.

Beeldovergang

*We zijn op het terrein van een milieustraat en recycling bedrijf.*

Jan Fidder – Voorzitter Raad van Bestuur ’s Heerenloo:

We hebben cliënten heel nauw betrokken bij het recyclen van spullen

Daar hebben we recycle ateliers voor gemaakt.

We hebben cliënten ook nauw betrokken bij de milieustraat.

Beeldovergang

Joep Verbugt – Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Eindhoven:

We hebben hier bijvoorbeeld bijenprojecten.

Daar worden mensen opgeleid tot imker.

We zijn een eigen koffiebedrijf begonnen.

Waar cliënten worden ingezet.

Beeldovergang

Mirjam van Velthuizen – Raad van Bestuur UMC Utrecht:

Beste collega’s

Als jullie de Green Deal nog niet getekend hebben is dit het moment om dat te doen.

Beeldovergang

*Cliënt heeft een virtuele bril op.*

Medewerker:

Ziet u hem?

Cliënt wijst met vinger [naar vlinder].

Beeldovergang

Joep Verbugt – Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Eindhoven:

Iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden.

Daarom ga ik ook niet zeggen: u moet dit of u moet dat doen.

Ik kan alleen maar zeggen wij zijn heel enthousiast.

Beeldovergang

*De binnentuin en de zonnepanelen op het dak komen in beeld.*

Hans Groenendijk – Voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen:

Duurzaamheid is een prachtig onderwerp waar je hele mooie dingen mee kan realiseren.

Zie hier dit complex wat natuurlijk op een bepaald investeringsmoment aan de orde kwam.

Michel Bosma – Adviseur Duurzaamheid en Veiligheid:

Op jaarbasis hebben we een besparing van 40.000 kuub gas.

Dat komt ongeveer overeen met 75 ton CO2.

Dat zijn enorme hoeveelheden. Daar zijn we heel erg trots op.

Beeldovergang

Cathy van Beek - Kwartiermaker Duurzame Zorg:

Hoe krijg je medicijnen nou uit het water?

Hoe verduurzaam je de hele medicijnketen?

Door aan fabrikanten eisen te stellen.

Door de apothekers te doordringen.

We moeten zorgen dat we met elkaar veel meer bewustzijn creëren.

Een beweging creëren.

Daar hebben we iedereen bij nodig in de hele keten.

Beeldovergang

Paul Smits – Voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc

Het wordt een compacter Radboudumc.

We willen dezelfde goede kwaliteit en misschien ook wel betere kwaliteit van zorg leveren.

Maar met minder vierkante meters.

Waarbij de patiënt vaker dichtbij huis blijft als het kan.

En alleen naar het Radboudumc komt als het moet.

Beeldovergang

Jan Fidder – Voorzitter Raad van Bestuur ’s Heerenloo:

We hebben een interne marktplaats gemaakt waarmee we spullen aanbieden

Vragen: heeft iemand dat beschikbaar?

Zodat we ook spullen hergebruiken.

Beeldovergang

*Er wordt een kopje koffie ingeschonken en geserveerd aan een patiënt.*

Gita Gallé – Voorzitter Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis:

Een mooi voorbeeld om te noemen wat we hier doen is dat we onze koffiedrab inzamelen

Die gaat naar een ondernemer hier in Deventer die op die drab oesterzwammen kweekt.

En van die oesterzwammen kunnen heerlijke vegetarische bitterballen gemaakt worden.

*Bitterballen worden in het frituurvet gebakken en gepresenteerd op een schoteltje.*

Beeldovergang

Mirjam van Velthuizen – Raad van Bestuur UMC Utrecht:

Door samen die Green Deal te ondertekenen kunnen we ook samen van elkaar leren en samen in gesprek gaan

Hoe gaan we deze opgave met elkaar managen de komende jaren?

Beeldovergang

Hans Groenendijk – Voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen:

De Green Deal heeft ons enorm geholpen om stap voor stap per locatie aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Beeldovergang

Gita Gallé – Voorzitter Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis:

Duurzaamheid is belangrijk.

In duurzaamheid zit natuurlijk ook wel het woordje ‘duur’.

Dus ik snap goed dat we allemaal ook onze afwegingen moeten maken waar we onze prioriteiten leggen.

En tegelijkertijd denk ik

Er zijn heel veel zaken die iedereen al wel kan doen.

Op weg naar duurzaamheid.

En daar kan de Green Deal je bij helpen.

Een medewerker van het Deventer Ziekenhuis overhandigt een container met koffiedrab aan de ondernemer die er met behulp van oesterzwammen bitterballen van gaat maken.

Beeldovergang

Jan Fidder – Voorzitter Raad van Bestuur ’s Heerenloo:

Mensen daadwerkelijk goede zorg geven.

Door er vroeg bij te zijn, een gezonde aarde te scheppen waar gezonde mensen op een gezonde manier kunnen leven.

Beeldovergang

Joep Verbugt – Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Eindhoven:

Dat maakt mensen niet alleen sneller beter

Maar ook leuker beter

Dat is economisch gezien ook een hele belangrijke doelstelling.

Cathy van Beek - Kwartiermaker Duurzame Zorg:

De Green Deal is van grote betekenis

Maar niet zonder uw handtekening.

Teken gewoon.

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Programma Duurzame Zorg.

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst.

Www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg.