Terugdringen CO2-uitstoot in de zorg

Video met 2 voorbeelden van CO2-arme bouwprojecten in de zorg: 1 ziekenhuis in Nijmegen en 1 woongroep voor ouderen in Anna Paulowna. De Green Deal Duurzame zorg stimuleert het terugdringen van CO2-uitstoot door zorgvastgoed. Dit is 1 van de pijlers uit het bijbehorende Programma Duurzame zorg.

Uitgeschreven tekst filmpje pijler 1 (terugdringen CO2-uitstoot)

*Muziek speelt* 
Logo Green Deal verschijnt in beeld.
Beeldtekst: Duurzame Zorg
Pijler 1: terugdringen CO2-emissie.
Pijler 2: circulaire economie.
Pijler 3: medicijnresten uit oppervlaktewater.
Pijler 4: Gezond makende leefomgeving.

Pijler 1: terugdringen CO2-emissie.

*Andere muziek start*

Cathy van Beek - Kwartiermaker Duurzame Zorg:

Pijler één gaat over CO2-reductie.

Ten opzichte van 1990 en 2030 moet het op de helft zijn en in 2050 moet het op nul zijn.

Beeldtekst: Radboudumc

*op de achtergrond een bouwplaats*

Paul Smits - Voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc:

Het wordt een compacter Radboudumc.

We willen dezelfde goede kwaliteit en misschien wel betere kwaliteit van zorg leveren,

maar met minder vierkante meters.

Iedere vierkante meter kost natuurlijk CO2-uitstoot.

Op die manier besparen we op twee manieren.

Minder vierkante meters en dat wat we bouwen energie neutraler.

*Vanaf het dak van het Radboudumc*

Eric Mimmel - Vastgoed en infrastructuur

Doordat we het ziekenhuis veel kernachtiger gaan bouwen,

ontstaat er heel veel ruimte op onze campus

om weer de parkachtige uitstraling te realiseren die we vroeger hadden.

Toen ons mooie kasteeltje op de achtergrond helemaal in een natuurlijke omgeving lag.

Dus al het oude vastgoed wat we nu nog hebben gaan we afbreken,

en daar een parklandschap voor in de plaats brengen.

Beeldtekst: Woonzorggroep Samen

*Vanuit de binnentuin*

Hans Groenendijk - Voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen:

We zijn hier op onze locatie de Elshof.

Het is een locatie voor kleinschalig wonen.

Hier wonen 28 bewoners in vier groepen van zeven.

In 2012 zijn we met de plannen begonnen.

We hadden iemand binnen onze organisatie die duurzaamheid een heel belangrijk onderwerp vond.

En die heeft lopen drammen.

En dat heeft hij heel goed gedaan om ons allemaal te overtuigen dat we hier aan de slag moesten.

En dat heeft er in geresulteerd dat dit een locatie is waar we aan het pionieren zijn.

Waar we geen aardgas meer gebruiken.

Waar we zonnepanelen hebben.

En waar we heel veel leren voor nieuwe locaties die we binnenkort gaan ontwikkelen.

Michel Bosma - Adviseur Duurzaamheid en Veiligheid:

Op jaarbasis hebben we een besparing van veertig duizend kuub gas.

Dat komt ongeveer overeen met 75 ton CO2.

Dat zijn enorme hoeveelheden.

Hans Groenendijk - Voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen:

En voor dit gebouw is dat de helft ongeveer?

*Bij de technische ruimte*

Michel Bosma - Adviseur Duurzaamheid en Veiligheid:

Dat is de helft.

We zijn uitgegaan van een derde in 2016, maar we gaan richting de helft.

Hans Groenendijk - Voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen:

Dat is echt een heel mooi resultaat.

Michel Bosma - Adviseur Duurzaamheid en Veiligheid:

Daar zijn we erg blij mee.

Cathy van Beek - Kwartiermaker Duurzame Zorg:

Het is heel omvangrijk.

Anderzijds is het ook eigenlijk niet veel meer doen dan je lange termijn huisvestingsplan.

En dat op een groene manier.

Waaruit blijkt dat ook het gebruik van die zorginstellingen.

De exploitatie

Veel lager ligt als je groen bouwt.

Beeldtekst: Radboudumc

Paul Smits - Voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc:

We moeten naar een nieuwe zorg toe.

Dat betekent dat we de zorg anders moeten inrichten.

Daar waar de patiënt dichtbij huis behandeld kan worden is dat eigenlijk beter.

Dan dat hij op en neer naar het Radboudumc komt.

Eric Mimmel - Vastgoed en infrastructuur

Meer e-health bijvoorbeeld.

Daarnaast stimuleren we allerlei mogelijkheden om ook mobiliteit aan te pakken.

Dus zorgen dat onze medewerkers steeds meer op de fiets of het openbaar vervoer hiernaartoe komen.

En ook proberen onze patiënten zoveel mogelijk met duurzaam vervoer naar de campus te krijgen.

De zelfrijdende elektrische auto’s, waarmee je eventueel zelfs patiënten in een soort van taxidienst reserveringen kan laten plaatsen, zodat ze hiernaartoe komen.

Er zijn nog niet zoveel dingen die we concreet aan het doen zijn op dit moment, maar het zijn wel allemaal plannen om ervoor te zorgen dat ook daar de CO2-druk wat minder wordt.

Hans Groenendijk - Voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen: De Green Deal heeft ons enorm geholpen om stap voor stap per locatie aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Paul Smits - Voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc: Daar zou ik ook iedereen hier willen oproepen om dat commitment te tonen.

Cathy van Beek - Kwartiermaker Duurzame Zorg: De Green Deal is van grote betekenis, maar niet zonder uw handtekening. Teken gewoon!

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.
Beeldtekst: Programma Duurzame Zorg. 
Duurzame zorg voor een gezonde toekomst.
Terugdringen CO2-emissie.
www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg