Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding e-healthmonitor 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding e-healthmonitor 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)