E-healthmonitor 2021: Ervaringen uit het zorgveld

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van 4 focusgroepen met verschillende betrokkenen bij de zorg. Het doel was om te inventariseren wat er op organisatorisch niveau nodig is voor de opschaling van e-health, welke positieve en negatieve aspecten betrokkenen ervaren en welke mogelijke verbeteringen en nieuwe ideeën er zijn voor toekomstig beleid.

E-healthmonitor 2021: Ervaringen uit het zorgveld (PDF | 12 pagina's | 376 kB)