Voordelen e-health

E-health biedt veel voordelen. Daarom stimuleert de Rijksoverheid de zorgsector om meer digitale zorg (e-health) aan te bieden.

Kansen e-health

Voordelen van e-health zijn bijvoorbeeld:

  • Tijdbesparing

    Digitale zorg kan tijd besparen. Bijvoorbeeld omdat mensen makkelijk zelf online een afspraak kunnen inplannen met hun zorgverlener. En als een online consult mogelijk is (bijvoorbeeld via beeldbellen) hoeven ze de deur helemaal niet uit.
  • Inzicht in eigen gezondheid

    Via een persoonlijke digitale gezondheidsomgeving krijgen mensen meer inzicht in hun gezondheid. Als ze dat willen, kunnen ze (een deel van) deze gegevens delen met een behandelaar of mantelzorger. Dan hoeven zij niet steeds hun hele medische verleden opnieuw te vertellen. De zorgverlener kan hierdoor gerichter te werk gaan, sneller de juiste behandeling geven en fouten voorkomen. En patiënten krijgen meer regie over hun eigen gezondheid.
  • Minder administratieve lasten

    Dankzij e-health hebben artsen minder administratieve lasten. Ook kunnen ze makkelijk veilig informatie delen met collega’s en hun advies vragen.

Nog niet alle zorgverleners bieden digitale zorg aan. Maar zorgverleners en patiënten worden zich steeds meer bewust van de voordelen. Bijvoorbeeld van online inzage in medische gegevens. Steeds meer artsen bieden deze dienst aan. Privacy is een belangrijke voorwaarde.

Ervaringsverhaal e-health