Hoe kan ik als zorgvernieuwer een idee voor e-health invoeren?

Heeft u een idee voor een nieuwe digitale toepassing in de zorg? En wilt u dit idee niet alleen lokaal invoeren, maar ook regionaal of zelfs landelijk? Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Zorg voor innoveren

De website Zorgvoorinnoveren.nl is de wegwijzer van de overheid voor zorgvernieuwers. Hier vindt u informatie die u kan helpen bij uw idee. Bijvoorbeeld over het financieren van e-health. Of over mogelijkheden om uw idee verder te brengen dan uw ziekenhuis, zorginstelling of regio. U kunt ook contact opnemen met het loket van Zorgvoorinnoveren.nl.

Health Impact Bonds

Bij een zogenoemde Health Impact Bond investeren private partijen in innovatieve zorg. De investering moet de kwaliteit van zorg verhogen en een kostenbesparing opleveren. Als het afgesproken resultaat wordt behaald, krijgen bedrijven hun investering terug. Met winst uit de behaalde besparingen. Meer informatie over Health Impact Bonds vindt u op de website Society Impact.