Aanpak eenzaamheid

De overheid wil eenzaamheid in Nederland verminderen. Zodat meer mensen meedoen in de samenleving en het gevoel hebben dat zij ertoe doen. De overheid werkt samen met veel partijen aan meer bewustwording en (lokale) initiatieven tegen eenzaamheid.

Bijna helft Nederlanders voelt zich eenzaam

Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid, van jong tot oud. Het gevoel van ‘erbij horen’ en ‘ertoe doen’ is voor ieder mens een basisbehoefte. Eenzaamheid is niet alleen een naar gevoel, het is ook lastig om over te praten. Ook leidt het tot gezondheidsrisico’s en minder meedoen in de samenleving. Bijna de helft van de Nederlandse volwassenen voelt zich eenzaam (48,6%). 1 op de 7 Nederlandse volwassenen voelt zich erg eenzaam. Onder jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar voelt zelfs 1 op de 4 zich erg eenzaam. Daarom is het zo belangrijk dat we ons inzetten voor alle mensen die zich eenzaam voelen.

Programma 'Eén tegen eenzaamheid' 2022-2025

Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid in Nederland verminderen. Het programma is in de vorige kabinetsperiode gestart. Het richtte zich aanvankelijk op ouderen, maar sinds de lancering van de vervolgaanpak in 2022 op mensen van álle leeftijden. De drie doelen van het programma zijn:

  1. meer bewustwording in de samenleving over eenzaamheid;
  2. meer maatschappelijk initiatief tegen eenzaamheid;
  3. in alle gemeenten een lokale aanpak tegen eenzaamheid.

Elk jaar is voor het programma een vaste € 5 miljoen beschikbaar. Het kabinet investeert tot en met 2025 jaarlijks € 10 miljoen extra. Met dit geld krijgt maatschappelijk initiatief tegen eenzaamheid een impuls. Gemeenten worden aangemoedigd om een lokale aanpak eenzaamheid op te zetten en langdurig voort te zetten.

Publiekscampagne

De publiekscampagne 'Eén tegen eenzaamheid' maakt het thema bespreekbaar en herkenbaar. Ook probeert de campagne mensen stappen te laten zetten om wat aan eenzaamheidsgevoelens te doen. Bij zichzelf of bij een ander. Tot slot komt er in de Nationale Wetenschapsagenda een onderzoeksprogramma Eenzaamheid.

Samenwerking tegen eenzaamheid

Allerlei landelijke organisaties zoals bedrijven, koepelorganisaties, zorg en welzijn, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen werken samen om eenzaamheid te verminderen. Elke organisatie doet dat op zijn eigen manier. Samen vormen zij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.  De Nationale Coalitie probeert zich de komende jaren uit te breiden. Zo helpen hopelijk steeds meer organisaties en bedrijven eenzaamheid tegen te gaan.