Aanpak eenzaamheid

Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich eenzaam. De overheid wil eenzaamheid in Nederland verminderen. Zodat meer mensen meedoen in de samenleving en het gevoel hebben dat zij ertoe doen. De overheid werkt samen met veel partijen aan meer bewustwording en (lokale) initiatieven tegen eenzaamheid.

Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Het gevoel van ‘erbij horen’ en ‘ertoe doen’ is voor ieder mens een basisbehoefte. Eenzaamheid is niet alleen een naar gevoel, het is ook lastig om over te praten. Ook leidt het tot gezondheidsrisico’s en minder meedoen in de samenleving. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt steeg in de afgelopen jaren van 43% (2016) naar 47% (2020). Onder jongeren stijgt dit percentage nog harder: van 39% naar 46%. Daarom is het zo belangrijk dat we ons blijven inzetten voor alle mensen die zich eenzaam voelen.

Programma 'Eén tegen eenzaamheid' 2022-2025

Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid in Nederland verminderen. Het programma is in de vorige kabinetsperiode gestart. Het richtte zich de eerste 4 jaar op ouderen maar sinds de lancering van de vervolgaanpak in 2022 op mensen van álle leeftijden. De drie doelen van het programma zijn:

  1. Meer bewustwording in de samenleving over eenzaamheid
  2. Meer maatschappelijk initiatief tegen eenzaamheid
  3. In alle gemeenten een lokale aanpak tegen eenzaamheid

Elk jaar is voor het programma een vaste € 5 miljoen beschikbaar. Het kabinet investeert tot en met 2025 jaarlijks € 10 miljoen extra. Met dit geld krijgt maatschappelijk initiatief tegen eenzaamheid een impuls. Gemeenten worden aangemoedigd om een lokale aanpak eenzaamheid op te zetten en langdurig voort te zetten. De publiekscampagne 'Eén tegen eenzaamheid' maakt het thema bespreekbaar en herkenbaar. Ook probeert de campagne mensen stappen te laten zetten om wat aan eenzaamheidsgevoelens te doen. Bij zichzelf of bij een ander. Tot slot komt er in de Nationale Wetenschapsagenda een onderzoeksprogramma Eenzaamheid.

Samenwerking tegen eenzaamheid

Allerlei landelijke organisaties zoals bedrijven, koepelorganisaties, zorg en welzijn, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen werken samen om eenzaamheid te verminderen. Elke organisatie doet dat op zijn eigen manier. Samen vormen zij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.  De Nationale Coalitie probeert zich de komende jaren uit te breiden. Zo helpen hopelijk steeds meer organisaties en bedrijven eenzaamheid tegen te gaan.