Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2022 (PDF | 3 pagina's | 951 kB)