Documenten - Eerstelijnszorg

489 documenten over Eerstelijnszorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over mondzorg

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in de mondzorg.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat huisartsenposten...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-10-2017

Kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving over subsidieverstrekking ZonMW

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving over problemen bij de verstrekking van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2017

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel verlenging Tijdelijke wet ambulancezorg

Minister Schippers (VWS) beantwoordt aanvullende vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot verlenging en wijziging...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 29-09-2017

Aanbieding nadere memorie van antwoord over wetsvoorstel verlenging Tijdelijke wet ambulancezorg

Minister Schippers (VWS) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot verlenging en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-09-2017

Kamerbrief over verzamelbrief Meer tijd voor zorg, merkbaar minder regeldruk bij huisartsen

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de verzamelbrief Meer tijd voor zorg, merkbaar minder regeldruk bij huisartsen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2017

Kamerbrief over referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017....

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2017

Kamerbrief over onderzoek samenwerking spoedeisende hulp en huisartsenpost

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over onderzoek samenwerking spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenpost...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-09-2017

Vervolgonderzoek Merkbaarheidsscan Huisartsen

Rapport over de oorzaken waarom een grote groep huisartsen (nog) geen effect ervaart van de genomen maatregelen.

Rapport | 05-09-2017

Monitor Samenwerking spoedeisende hulp (seh) en huisartsenposten (hap)

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat er nog kan verbeteren in de samenwerking tussen de SEH en de HAP om te zorgen dat...

Rapport | 01-09-2017