Eerstelijnszorg is zorg waar u in feite zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. Uw zorgverzekeraar vergoedt de zorg door uw huisarts altijd. Schrijft uw huisarts medicijnen voor? Dan valt dit vaak onder het eigen risico. Uw verzekeraar bepaalt welke andere vormen van eerstelijnszorg u deels of helemaal vergoed krijgt.