Wanneer heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig.

Wanneer verwijsbrief voor specialistische zorg

De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven.

Specialistische zorg zonder verwijsbrief

Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft.

Wilt u een behandeling zelf betalen? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Maar u kunt dan niet later alsnog de rekening indienen bij de zorgverzekeraar.

Verwijsbrief inzien

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medische gegevens. Dat betekent ook dat u uw verwijsbrief mag inzien, zelfs als de huisarts die in een gesloten envelop meegeeft. U kunt uw vragen aan uw huisarts stellen.

Geen verwijsbrief nodig voor sommige specialisten

Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing nodig. Behalve als uw verzekeraar dit uitdrukkelijk aangeeft in uw polis. U kunt meestal zonder verwijzing naar een:

  • fysiotherapeut;
  • oefentherapeut;
  • mondhygiënist;
  • huidtherapeut;
  • diëtist;
  • ergotherapeut;
  • logopedist;
  • podotherapeut.

Het hangt van uw zorgverzekeraar af en uw mogelijke aanvullende verzekeringen of u deze zorg (volledig) vergoed krijgt. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.