Wanneer heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven.

Medische zorg zelf betalen

Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft.

Wilt u een behandeling zelf betalen? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Maar u kunt dan niet later alsnog de rekening indienen bij de zorgverzekeraar.

Verwijsbrief inzien

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medische gegevens. Dat betekent ook dat u uw verwijsbrief mag inzien, zelfs als de huisarts die in een gesloten envelop meegeeft. U kunt uw vragen over de verwijsbrief aan uw huisarts stellen.

Geen verwijsbrief huisarts voor sommige specialisten

Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing nodig. Behalve als uw verzekeraar dit uitdrukkelijk aangeeft in uw polis. U kunt meestal zonder verwijzing naar een:

  • fysiotherapeut;
  • oefentherapeut;
  • mondhygiënist;
  • huidtherapeut;
  • diëtist;
  • ergotherapeut;
  • logopedist;
  • podotherapeut.

Het hangt van uw zorgverzekeraar af en uw mogelijke aanvullende verzekeringen of u deze zorg (volledig) vergoed krijgt. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.