Samenvatting opzet belevingsonderzoek examinering vso-leerlingenbij de staatsexamens

Het rapport geeft een samenvatting van onafhankelijk onderzoek naar het afnemen van staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en hoe dit aansluit bij de belevingswereld, capaciteiten en behoeften van vso-leerlingen.

Samenvatting opzet belevingsonderzoek examinering vso-leerlingenbij de staatsexamens (PDF | 2 pagina's | 71 kB)