Kamerbrief over staatsexamens voortgezet onderwijs

Miniuster Slob informeert de Tweede Kamer over enkele zaken op het gebied van het staatsexamen voortgezet onderwijs.

Kamerbrief over staatsexamens voortgezet onderwijs (PDF | 11 pagina's | 514 kB)

Hij gaat in op de volgende onderwerpen:

  • de staatsexamenresultaten 2020;
  • de oplopende druk op de organisatie van het staatsexamen en het toewerken naar een toekomstbestendig staatsexamen;
  • het vraagstuk over een passende wijze van examineren van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de stand van zaken van de motie Westerveld;
  • de 1e uitkomsten van de verkenning van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) naar de mogelijkheid voor herkansingen voor certificaat-kandidaten.