Advies RvS Versterking kwaliteit schoolexaminering v(s)o en vavo

De Raad van State (RvS) geeft advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES. Het besluit houdt verband met versterking van de kwaliteit van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo).

Advies RvS Versterking kwaliteit schoolexaminering v(s)o en vavo (PDF | 1 pagina | 310 kB)