Kamerbrief over nahang Eindexamenbesluit VO Eerste Kamer

Minister Slob stuurt het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES naar de Eerste Kamer. Het besluit houdt verband met versterking van de kwaliteit van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Hij geeft een toelichting op de nahangprocedure.

Kamerbrief over nahang Eindexamenbesluit VO Eerste Kamer (PDF | 1 pagina | 181 kB)

Eenzelfde brief heeft hij gestuurd naar de Tweede Kamer.