Nader rapport Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES

Minister Slob stuurt het nader rapport met het advies van de Raad van State over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur (amvb) tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES naar de Koning en de Eerste en Tweede Kamer. De amvb houdt verband met versterking van de kwaliteit van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo).

Nader rapport Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES (PDF | 2 pagina's | 257 kB)