Beantwoording feitelijke vragen Staat van het Onderwijs 2021 plus beleidsreactie

Minister Slob en minister Van Engelshoven (beiden OCW) beantwoorden feitelijke vragen over de Staat van het Onderwijs 2021 en de beleidsreactie daarop. Zij ontvingen deze vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Beantwoording feitelijke vragen Staat van het Onderwijs 2021 plus beleidsreactie (PDF | 52 pagina's | 1.5 MB)