Kamerbrief over Examens 2023

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de eindexamens 2022 en de vaardigheidsontwikkeling van examenleerlingen. Ook licht hij zijn besluit toe om voor de examens van 2023 grotendeels terug te gaan naar de situatie van voor corona. Hij stuurt de Examenmonitor 2022 en het Vaardigheidsonderzoek Examenkandidaten 2022 mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over Examens 2023 (PDF | 9 pagina's | 405 kB)