Examenmonitor 2022

De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van examens op het voortgezet onderwijs (vo) in 2022.

Examenmonitor 2022 (PDF | 49 pagina's | 3,1 MB)

De monitor rapporteert over:

  • het slagingspercentage;
  • de deelname aan het examen;
  • de gemiddelde examencijfers;
  • de cijfers van de kernvakken en beroepsgericht profielvakken in het vmbo;
  • maatwerkdiploma’s.