Staatsexamenmonitor voortgezet onderwijs 2022


Het rapport bevat gegevens over de aantallen kandidaten, cijfergemiddelden en de uiteindelijke slagingspercentages bij de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022. Daarnaast gaat het in op de mogelijkheid tot het inwisselen van vakken. Tot slot besteedt het rapport aandacht aan de mogelijke gevolgen van de duimregeling en de extra herkansing op de staatsexamens.