Wanneer krijg ik vrijstelling voor examenvakken op de havo?

Soms hoef je in 1 of meerdere vakken geen examen te doen. Je bent dan vrijgesteld of je hebt een ontheffing voor dit vak. De school beslist over de ontheffing. En meldt de ontheffing aan de Inspectie van het Onderwijs.

Vrijgesteld voor sommige vakken

Voor sommige vakken hoef je onder bepaalde voorwaarden geen examen te maken. Dit kan door een ontheffing of vrijstelling het geval zijn. Jouw school weet dit. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Door een lichamelijk handicap kun je niet meedoen met de gymlessen. Je kunt dan een ontheffing krijgen voor het vak lichamelijke opvoeding. Je hoeft geen vervangend vak te volgen. De school beslist over de ontheffing. 
  • Je hebt je vmbo diploma gehaald en je hebt in een vak op havoniveau examen gedaan. Dit kan een extra vak zijn. Je kan dan dat examenresultaat meenemen en je bent vrijgesteld van het volgen van onderwijs in dat vak.

Niet vrijgesteld voor wiskunde of het schoolexamen rekenen bij dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie zijn niet vrijgesteld voor het examenvak wiskunde. Of het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde in hun pakket.