Wanneer krijg ik vrijstelling voor examenvakken op de havo?

Je kunt soms vrijstelling krijgen voor havo-examenvakken. Voor het vrijgestelde vak moet vaak wel een even zwaar vervangend vak komen.

Vrijstelling voor sommige vakken

Voor sommige vakken kun je onder bepaalde voorwaarden vrijstelling krijgen. De school beslist of je de vrijstelling krijgt. Bijvoorbeeld als je door een lichamelijk handicap niet mee kunt doen met de gymlessen. Je kunt dan vrijstelling krijgen van het vak lichamelijke opvoeding. Je hoeft dan geen vervangend vak te volgen.

Als je vrijstelling krijgt voor een vak, hoef je er ook geen examen in af te leggen. Soms moet je wel een ander vak ervoor in de plaats volgen en examen in doen. Het vervangende vak moet even zwaar zijn als het vak waarvoor je vrijstelling krijgt. Hoe zwaar een vak is hangt af van hoeveel uren er voor dat vak staan.

Vrijstelling aanvragen

Vrijstelling voor een vak vraag je aan bij je school. Jouw school meldt de vrijstelling aan de Inspectie voor het Onderwijs.

Buitenlandse examenresultaten

Heb je in het buitenland je diploma of een aantal examenvakken gehaald? Dan kun je de directie van je school vragen om 1 of meer vrijstellingen.

Geen vrijstelling wiskunde of het schoolexamen rekenen bij dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie kunnen geen vrijstelling krijgen voor het examenvak wiskunde of het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde.