Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-eindexamen?

Je slaagt voor het vmbo als je gemiddeld een voldoende haalt voor de centrale examens. Ook moet het gemiddelde van je eindcijfers voldoende zijn. Daarnaast moet je ten minste een voldoende hebben voor kunstvakken I en lichamelijke opvoeding. En je moet de rekentoets hebben gemaakt. Je leerweg bepaalt of je ook een sectorwerkstuk moet hebben gemaakt.

Wanneer geslaagd voor het examen vmboDit schema laat zien wanneer je bent geslaagd voor je vmbo-examen.

Theoretische leerweg

Gemengde leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg

Geslaagd voor het leerwerktraject

Volg je een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg? Dan geldt dat je slaagt als je:

  • het vak Nederlands met een 6 of hoger afsluit;
  • het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluit; 
  • de rekentoets hebt gemaakt. De uitslag van de rekentoets telt niet mee.

Cum laude slagen

Hoe je cum laude slaagt op het vmbo, hangt af van welke leerweg je volgt.

Cum laude slagen in de theoretische of gemengde leerweg

Wil je cum laude slagen in de theoretische of gemengde leerweg? Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor deze vakken:

  • Nederlands;
  • Engels;
  • Maatschappijleer;
  • de vakken in het sectordeel;
  • het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel.

Je berekent het gemiddelde door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken.

Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. De rekentoets telt niet mee.

Cum laude slagen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg

Wil je cum laude slagen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor deze vakken:

  • De 2 algemene vakken in het vrije sectordeel.
  • Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak.

Je berekent het gemiddelde door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken. Het beroepsgerichte vak telt 2 keer mee.

Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. De rekentoets telt niet mee.