Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-eindexamen?

Je slaagt voor het vmbo als je gemiddeld een voldoende haalt voor de centrale examens. Ook moet het gemiddelde van je eindcijfers voldoende zijn. Daarnaast moet je minimaal een voldoende hebben voor kunstvakken inclusief Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding. Je leerweg bepaalt of je ook een profielwerkstuk moet maken.

Wanneer geslaagd voor het examen vmbo

Dit schema laat zien wanneer je bent geslaagd voor je vmbo-examen.

Geslaagd voor het leerwerktraject

Volg je een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg? Dan geldt dat je slaagt als je:

 • het vak Nederlands met een 6 of hoger afsluit;
 • het beroepsgerichte profielvak met een 6 of hoger afsluit; 
 • voor het combinatiecijfer een 6 of hoger haalt.

Cum laude slagen

Hoe je cum laude slaagt op het vmbo, hangt af van welke leerweg je volgt.

Cum laude slagen in de theoretische leerweg

Wil je cum laude slagen in de theoretische leerweg? Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • Maatschappijleer;
 • de algemene vakken in het profieldeel;
 • het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel.

Je berekent het gemiddelde door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken.

Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6  en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. 

Cum laude slagen in de gemengde leerweg

Wil je cum laude slagen in de gemengde leerweg? Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • Maatschappijleer;
 • de algemene vakken in het profieldeel;
 • het algemene vak uit het vrije deel of het combinatiecijfer.

Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. 

Het combinatiecijfer in de gemengde leerweg is het gemiddelde van de eindcijfers voor het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken. Het cijfer voor het profielvak telt even vaak mee als het aantal beroepsgerichte keuzevakken dat je hebt. Als je bijvoorbeeld 3 beroepsgerichte keuzevakken hebt, dan telt het eindcijfer voor het profielvak ook 3 keer mee.

Je berekent het gemiddelde door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal eindcijfers.

Cum laude slagen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg

Wil je cum laude slagen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor:

 • het profielvak;
 • de 2 algemene vakken van het profieldeel; 
 • het combinatiecijfer (gemiddelde eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken).

Je berekent het gemiddelde door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken. 

Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 en niet lager dan de beoordeling 'voldoende' hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.