Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen vmbo?

Als je gezakt bent voor het eindexamen vmbo, kun je herkansen. Als je niet voor de herkansing slaagt, kun je het examenjaar overdoen of in sommige gevallen naar het volwassenenonderwijs.

Herkansing centraal examen vmbo

Volg je de theoretische of gemengde leerweg (vmbo-t of vmbo-g)? Dan mag je van 1 vak het centraal examen herkansen tijdens het 2e tijdvak (juni). Volg je de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo basis of kader)? Dan mag je een deel van of het gehele centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) overdoen. Daarnaast mag je ook een ander vak met een centraal examen herkansen.

Je mag zelf kiezen in welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk cijfer je voor dat vak haalde in het 1e tijdvak (mei). Het hoogste cijfer telt. Haal je een lager cijfer voor de herkansing dan voor het 1e examen? Dan blijft het cijfer van het 1e examen staan. 

Houd hierbij rekening met de exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Is het eindcijfer voor bepaalde vakken voldoende? Dan kan het toch wenselijk zijn om deze vakken opnieuw te doen als het cijfer van het centraal examen onvoldoende was.

Gezakt voor herexamen vmbo

Slaag je niet voor je vmbo herexamen? Dan kun je het examenjaar overdoen. En het jaar erop opnieuw het volledige centraal examen doen. Volg je vmbo-t? Dan kun je via het volwassenenonderwijs (vavo) examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald. 

Geen diploma andere leerweg

Ben je gezakt voor het examen? Dan kun je geen diploma krijgen voor een andere leerweg binnen het vmbo. Daarvoor zijn de verschillen tussen de examenniveaus van deze leerwegen te groot.

2 keer gezakt voor vmbo examen

Ben je 2 keer gezakt voor je vmbo examen? Dan beslist de school hoe zij met deze situatie omgaat. Bijvoorbeeld door samen met de leerling tot de conclusie te komen dat het beter is om naar een andere school te gaan. In de wet staan geen consequenties, bijvoorbeeld dat de leerling van school af moet.

Als je meerderjarig bent, heb je meer opties om je diploma te halen. Bijvoorbeeld door op eigen gelegenheid staatsexamen te doen of naar het volwassenenonderwijs te gaan. Zonder dat je hoeft te worden uitbesteed door een reguliere school.