Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen vmbo?

Als je gezakt bent voor het eindexamen vmbo, kun je herkansen. Als je niet voor de herkansing slaagt, kun je examenjaar overdoen. Naar het volwassenenonderwijs of ontbrekende vakken via het staatsexamen halen.

Herkansing centraal examen vmbo

Je mag van 1 vak het centraal examen herkansen tijdens het 2e tijdvak (juni). De school beslist of een leerling in het 3e tijdvak (augustus) kan herkansen.

Je mag zelf kiezen in welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk cijfer je voor dat vak haalde in het 1e tijdvak (mei). Het hoogste cijfer telt. Haal je een lager cijfer voor de herkansing dan voor het 1e examen? Dan blijft het cijfer van het 1e examen staan. 

Je kunt ook gespreid eindexamen doen. Dat kan bijvoorbeeld als je ziek bent geweest en nog niet in alle vakken eindexamen kon doen. In het volgende schooljaar mag je in de andere vakken examen doen.

Gezakt voor herexamen vmbo

Slaag je niet voor je vmbo herexamen? Dan kun je het examenjaar overdoen. En het jaar erop opnieuw het volledige centraal examen doen. Volg je de theoretische leerweg (vmbo-t)? Dan kun je de ontbrekende vakken halen via het staatsexamen. Ook kun je via het volwassenenonderwijs examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald

Geen diploma andere leerweg

Ben je gezakt voor het examen vmbo-t? Dan kun je geen diploma krijgen voor een andere leerweg binnen het vmbo. Heb je een van de andere leerwegen gevolgd? Dan doe je niet alleen examen in algemene theoretische vakken. Maar ook in een beroepsgericht vak. Met vmbo-t hoef je geen beroepsgericht vak te volgen.

Een diploma voor een beroepsgerichte leerweg is niet om te ruilen voor een diploma van een andere beroepsgerichte leerweg. Daarvoor zijn de verschillen tussen de examenniveaus van deze leerwegen te groot.