Hoe wordt mijn kennis van de Nederlandse taal getoetst in het vmbo?

Bij het eindexamen toetst de middelbare school of je voldoende kennis hebt van de Nederlandse taal. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen Nederlands.

Taalniveau vmbo

In het vmbo wordt je kennis van de Nederlandse taal getoetst op niveau 2F.

Eindexamen Nederlands

Het eindexamen Nederlandse taal toetst je kennis van de Nederlandse taal. Dit bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen Nederlands.

Het examenprogramma vmbo bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Leervaardigheid

  Bijvoorbeeld een woordenboek gebruiken, aantekeningen maken, of een woord omschrijven.
 • Luister- en kijkvaardigheid

  Bijvoorbeeld het doel van de makers van een programma aangeven en je mening over het programma geven.
 • Spreek- en gespreksvaardigheid

  Bijvoorbeeld je taalgebruik aanpassen aan je publiek en de reactie van je publiek inschatten.
 • Leesvaardigheid

  Bijvoorbeeld het doel van de schrijver herkennen en de hoofdgedachte van de tekst aangeven. Maar ook je mening geven over de tekst.
 • Schrijfvaardigheid

  Informatie verzamelen, verwerken en schriftelijk presenteren en teksten herschrijven na opmerkingen.
 • Fictie

  Bijvoorbeeld verschillende soorten fictiewerken (genres) herkennen en beschrijven wat de personages denken en doen.

Welke onderdelen getoetst worden tijdens het centraal examen, hangt af van je leerweg:

 • basisberoepsgericht;
 • kaderberoepsgericht; 
 • theoretische leerweg; 
 • gemengde leerweg.

Het centraal examen bevat voor alle leerwegen de onderdelen leervaardigheden en schrijfvaardigheid. Bij het centraal examen voor vmbo basisberoepsgericht tellen ook nog luistervaardigheid, kijkvaardigheid en leesvaardigheid mee. De overige onderdelen komen terug in het schoolexamen.

Hulpmiddelen bij het centraal examen vmbo

Tijdens het centraal examen mag je een paar hulpmiddelen gebruiken. Bijvoorbeeld een potlood, kladpapier en gum. Ieder schooljaar bepaalt het College voor Toetsen en Examens welke hulpmiddelen je mag gebruiken bij het centraal examen.

Oefenen met het examen Nederlands

Je leraar kan je het beste uitleggen hoe je je kunt voorbereiden op het examen Nederlands. Hij of zij kan je ook oefenstof geven, zoals een examenbundel. Volg je vmbo basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht onderwijs? Dan kun je ook oefenen op de website van het College voor Toetsen en Examens.

Schoolexamen Nederlands

Scholen mogen zelf bepalen wanneer ze het schoolexamen Nederlands afnemen. Het kan zijn dat je (een deel van) het schoolexamen moet maken in het jaar voordat je het centraal examen maakt. Maar je school kan er ook voor kiezen om het hele schoolexamen in het examenjaar af te nemen.