Wanneer krijg ik vrijstelling voor examenvakken op het vmbo?

Soms hoef je in 1 of meerdere vakken geen examen te doen. Je bent dan vrijgesteld of je hebt een ontheffing voor dit vak. De school beslist over de ontheffing. En meldt de ontheffing aan de Inspectie van het Onderwijs.

Vrijgesteld voor sommige vakken

Voor sommige vakken kun je onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden. Een voorbeeld hiervan is:

  • Door een lichamelijk handicap kun je niet meedoen met de gymlessen. Je kunt dan een ontheffing krijgen voor het vak lichamelijke opvoeding. Je hoeft geen vervangend vak te volgen. De school beslist over de ontheffing. 

Hoef je  een vak niet te volgen? Dan hoef je er ook geen examen in af te leggen. Soms moet je wel een ander vak ervoor in de plaats volgen en er examen in doen. Het vervangende vak moet even zwaar zijn als het vak waarvoor je vrijstelling krijgt. Dat hangt af van het aantal uren dat  er voor dat vak staan.

Niet vrijgesteld voor wiskunde of het schoolexamen rekenen bij dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie zijn niet vrijgesteld voor het examenvak wiskunde. Of het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde in hun pakket. 

Wiskunde is op het vmbo geen verplicht examenvak. Heb je dyscalculie? Dan kun je een profiel kiezen waarin wiskunde geen verplicht examenonderdeel is. Je moet dan wel het schoolexamen rekenen maken.