Mag ik mijn beste vak op een hoger niveau volgen?

Ben je erg goed in 1 of meerdere vakken? Dan mag je deze op een hoger niveau volgen. Ook mag je dan op een hoger niveau eindexamen doen. De overheid moedigt scholen aan om op deze manier meer maatwerk aan te bieden. 

Maatwerk voor talenten

De mogelijkheden voor maatwerk zijn er voor iedere leerling met talenten. Maar ook voor leerlingen die eenzijdig begaafd zijn. Dit zijn leerlingen die bijvoorbeeld goed presteren in de exacte vakken, maar minder goed zijn in talen. Een leerling met talent voor bepaalde vakken kan dat dan op hoger niveau doen. Met maatwerk kan een vmbo-leerling bijvoorbeeld Engels op havo-niveau volgen. 

Examen doen op hoger niveau

Volg je een vak op een hoger niveau? Dan mag je ook op dat niveau eindexamen doen. Ben je bang dat je het examen op het hogere niveau toch niet gaat halen? Vraag dan op school of je niet toch alsnog eindexamen op je eigen niveau af kunt leggen. Dit moet je wel bedenken voordat het eerste tijdvak van het centraal examen begint. 

Terugvallen naar oorspronkelijk niveau na examen op hoger niveau

Heb je examen gedaan op hoger niveau en valt het cijfer tegen? Je mag dan op een later moment (bijvoorbeeld in het tweede tijdvak) alsnog het centraal examen op het eigen niveau afleggen. Dit is geen herkansing, dus je recht op een herkansing verlies je hiermee niet. Je laatst behaalde cijfer telt. Als je terugvalt naar het eigen niveau, vervalt het cijfer op hoger niveau, ook al is dat een hoger cijfer.

Overheid wil scholen stimuleren

Iedere school in het voortgezet onderwijs mag leerlingen op een hoger niveau vakken laten volgen. Scholen maken hier alleen weinig gebruik van. De overheid wil dat alle scholen leerlingen de kans bieden een vak op hoger niveau te volgen. Daarom moedigt de overheid scholen aan om meer leerlingen maatwerk te bieden.